Velkommen hos Dentokan

Karate er en gammel japansk kampform, der er baseret på en effektiv og hurtig udnyttelse af kroppen til forsvar og angreb. Ordet "karate" betyder direkte oversat "tom hånd" , hermed menes at man bruger kroppen alene til at kæmpe med.arme, ben, hænder og fødder. Ingen brug af våben er tilladt.. Karatetræning er ikke kun at lære at forsvare sig. Det er også en måde at træne sin psyke. At lære at respektere andre for hvad de er, og gennem sin træning at lære at kontrollere og beherske svære situationer. Den der træner DO og forstår KARATE-DO, er ikke let at inddrage i slagsmål.

Karatens 3 grundelementer:

KihonKihon er grundtræning og selve fundamentet i karate. Det er her, man lærer karatens grundidé ved angrebs- og forsvarsteknikker.

KataKata er figurøvelser, hvor man forestiller sig, at man kæmper mod flere modstandere. De forskellige kata danner baggrund for - og er - træning til den endelige kamp.

Kumite


Kumite er kamptræning, der trænes op fra grunden med aftalte angreb, for til sidst at føre frem til beherskelse af den frie kamp.

I Dentokan karate-do trænes Shotokan karate, der er den mest udbredte stilart i verden. Gennem karate- træningen får du mulighed for at lære din krop at kende på optimal vis. Dette giver dig stigende selvtillid efterhånden som din fysik og psyke styrkes gennem karate træningen.

I Dentokan Karate-do træner mænd og kvinder på samme hold. Derfor kan man som kvinde meget bedre danne sig et realistisk indtryk af en selvforsvarssituation.

Hvis du vil give dine børn mulighed for at få en sund opvækst - er karate en god løsning. Gennem karate opnår børnene ikke alene en bedre psykisk balance - de opnår også en stærk og smidig krop. God disciplin og koncentrationsevne. Dette ville uden tvivl hjælpe børnene i mange situationer, bl.a. i skolen.Bælteprøver


I Dentokan Karate-do afholdes graduering og det er frivilligt om man vil gå op til graduering. En graduering er en prøve på ens tekniske færdigheder og man skal her vise nogle udvlalgte teknikker. Deltagelsen er kun mulig hvis man har overholdt træningen. Og eleven er dygtig nok.

Træningen skal bestå af:
Kihon (grundteknik)
Kata (sammensatte øvelser)
Kumite (kamp mellem to eller flere personer)

Osu


Ordet oss er af japansk oprindelse og bliver brugt af dem der træner karate overalt i verdenen. Det bliver udvekslet og forstået overalt hvor man træner, både som hverdagshilsen såsom "tak", "jeg har forstået", "goddag" og "farvel. Når man siger oss skal det ske samtidig med et rigtigt udført buk, der viser respekt, sympati og tillid til den anden.

KiaiKiai er et råb vi benytter os af, når vi vil give en teknik kraft. Et kiai kan bruges når en maksimal kraft skal koncentreres om et stød eller et spark, men kan også bruges, som en del af en taktik, når man kæmper. Et kiai skal være kort og kontant og ikke trækkes ud i lange dyriske brøl eller være hele sætninger.Sempai og Sensei


Indenfor karate tiltales alle sortbælter Sempai, da de har været igennem kyu graderne (elev-graderne) og derfor gerne skulle kunne lære fra sig. Tiltaleformen Sensei bruges slet og ret om en person der er karatelærer. Det er typisk chefinstruktøren i en klub der tiltales sensei.